اولین فاژدرمانی در انگلستان

اولین مطالعه فاژدرمانی در بيماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس در سال ۲۰۱۸ در انگلستان انجام شد.
گروه واکسوژن در حال انجام مطالعه در خصوص کنترل عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک در بيماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس می باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر به سايت واکسوژن به نشانی vaxogen.ir و یا کانال اختصاصی گروه واکسوژن مراجعه نمایید.