درباره ما

گروه واکسوژن با همکاری محققان و متخصصان حوزه پزشکی در زمینه کمک به درمان سرطان مقاوم با استفاده از ویروس های بهینه شده فعالیت می نماید.

محققان واکسوژن طی تحقیقات مختلف و با  همکاری مراکز دانشگاهی و بیمارستانی موفق به طراحی و  تولید بذرهای ویروسی شده اند که می تواند بصورت هوشمند و کاملا بی خطر در زمینه درمان سرطان عمل نمایند.

در حال حاضر تمرکز این گروه در حوزه درمان سرطان بروی سرطان مثانه، سرطان  تخمدان و پانکراس عامل سرطان می باشد.

 

ویروس هوشمند سرطان
ویروس درمانی سرطان مثانه
ویروس درمانی سرطان تخمدان
ویروس درمانی سرطان گوارش
سرطان ریه
ویروس درمانی تومور مغز
سرطان پوست