درمان عفونت ریه بوسیله باکتریوفاژ اختصاصی

 

در یک مطالعه درمانی که در سال 2019 در کالیفرنیای آمریکا انجام شده عفونت ریه مقاوم به آنتی بیوتیک باکتری سودوموناس بیمار 26 ساله مبتلا به سیستیک فیبروزیز بوسیله فاژ درمانی کنترل شده است.
فاژ درمانی در این بیمار علاوه بر کنترل عفونت ریه نارسایی کلیه بیمار که بعلت مصرف زیاد آنتی بیوتیک ایجاد شده بود را برطرف نمود. پیگیری 9 ماه بیمار پس از باکتریوفاژدرمانی نشان داده که فاژدرمانی هیچونه عوارضی  در بیمار ایجاد نکرده است.
گروه واکسوژن با همکاری متخصصان ریه کودکان و متخصصان عفونی طرح جامعی در خصوص  کنترل عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک در بیماران سیستیک فیبروزیز بوسیله باکتریوفاژهای اختصاصی دارد.
در گروه واکسوژن علاوه بر فاژدرمانی باکتری سودوموناس که در بیماران سیستیک فیبروزیز بسیار شایع است، کنترل عفونت های اسینتوباکتر، کلبسیلا و استافیلوکوک مورد برسی قرار گرفته است.
برای اطلاع از آخرین تحقیقات فاژ درمانی به سايت vaxogen.ir و یا کانال های اختصاصی گروه واکسوژن مراجعه نمایید.