هزینه درمان فاژدرمانی در خارج از کشور

براساس اطلاعات ثبت شده در سایت مرکز فاژ درمانی که  در اروپا مستقر می باشد هزینه فاژ درمانی در آن مرکز در حدود 4 تا 6 هزار دلار هزینه دارد.

با توجه به افزایش مقاومت های آنتی بیوتیکی و نبود جایگزین درمانی در زمان مقاومت به آنتی بیوتیک ها علی رغم هزینه بالای این درمان بسیاری از بیماران برای درمان عفونت های مقاوم به این مرکز مراجعه می نمایند
پیش بینی می شود با راه اندازی تکنولوژی فاژ درمانی در داخل کشور هزینه فاژ درمانی بسیار پایین تر از این هزینه خواهد شد.
گروه واکسوژن با کمک محققان و متخصصان داخلی برنامه جامعی در خصوص راه اندازی بخش فاژدرمانی در داخل کشور دارد.
برای اطلاعات بیشتر می تواند به کانال های ارتباطی ما مراجعه نمایید.
vaxogen.ir