سوالات متخصصین

سعی می کنیم براساس منابع معتبر پاسخگوی سوالات متخصصان محترم باشیم. لطفا ما را از نظرات و پیشنهادات خود بهره مند بفرمایید.

بذر اصلی محصول واکسن سرخک می باشد، و از نظر بدون خطر بودن حتی برای کودکان مورد تایید می باشد. گیرنده اصلی این محصول رسپتور CD46 می باشد که به میزان فراوان در سلولهای تومور مثانه بیان می شود، بنابراین با ورود ویروس به مجرای مثانه میلیون ها ویروس وارد سلولهای توموری می شوند.

بعلت خاصیت عفونت زایی ویروس ها، طیف  وسیعی از تومورها با ویروس درگیر شده و علاوه برآنکه در اثر تکثیر ویروس سلولهای توموری دچار تخریب  شده، سیستم ایمنی  نیز به در محل تومور تحریک می گردد.

یکی از ویروس های ضد سرطان مثانه که نتایج خوبی از آن گزارش شده است، ویروس مهندسی شده آدنو است که با نام تجاری CG0070 عرضه شده است. این ویروس در مرحله کارآزمایی بالینی 3 قرار دارد و همراه سایر روش های درمانی می تواند در کنترل تومورهای مثانه نقش موثری داشته باشد.

گزارش مرحله دوم مطالعاتی این ویروس در ذیل آمده است.

The results showed CRs in 29 of 34 patients with detectable carcinoma in situ (CIS) treated with cretostimogene grenadenorepvec (CG0070) and the PD-1 inhibitor. Two-thirds of the CRs were ongoing at 12 months. The combination was well tolerated, as adverse events (AEs) consisted primarily of grade 1/2 local genitourinary AEs. Four patients developed grade 3 AEs, and no grade 4/5 AEs occurred during the study.

Combined with previous studies of CG0070, the results support continued investigation in ongoing phase III trials of the oncolytic virus as monotherapy and in combination with pembrolizumab in BCG-unresponsive NMIBC, reported Roger Li, MD, of Moffitt Cancer Center in Tampa, Florida, at the American Urological Association (AUA) annual meeting.

بررسی ها نشان می دهد تنها یک مطالعه بالینی در خصوص درمان سرطان مثانه توسط ویروس های ضد سرطان در ایران در حال اجرا می باشد.

By 2022, there will be a total of 329 OV-related clinical trials registered in ClinicalTrials.gov. The majority of the clinical trials were phase I (n = 171; 52.0%) There were an additional 60 (18.2%) studies that were reported as phase I/II, 84 (25.5%) as phase II.

معمولا استفاده از ویروس ها برای درمان تخمدان بصورت داخل صفاقی انجام می شود.

معمولا استفاده از ویروس ها برای درمان مثانه کاملا مشابه استفاده از  واکسن BCG است و درمان بصورت داخل مثانه ای به مدت 2 تا 6 هفته انجام می شود.

استفاده از ویروس های هوشمند برای درمان سرطان های کودکان در جهان آغاز شده است. از آنجاکه درمان با ویروس بسیار ایمن می باشد و عوراض جانبی ندارد این گونه درمان می تواند در سرطان  کودکان بسیار کمک کننده باشد.

در ذیل نتیجه یک مطالعه در درمان سرطان کودکان آورده شده است.

Another point in favor of OVs is their low toxicity and extremely safe profile with very few secondary effects. This makes them very attractive, especially in the pediatric population.

 

به نظر می رسد درمان انواع گلیوبلاستوما با ویروس های هوشمند نتایج بسیار امیدوار کننده ای داشته است.

در چندین مطالعه اثرات مثبت درمان با ویروس ها مشاهده شده که در ذیل توضیحات یکی از این مطالعات  آورده شده است.

Pediatric patients with diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG) have a poor prognosis, with a median survival of less than 1 year. Oncolytic viral therapy has been evaluated in patients with pediatric gliomas elsewhere in the brain.

Intratumoral infusion of oncolytic virus followed by radiotherapy in pediatric patients with DIPG resulted in changes in T-cell activity and a reduction in or stabilization of tumor size in some patients

استفاده همزمان از چند درمان برای مقابله با سرطان مورد توجه بسیاری از متخصصان قرار گرفته است.

درمان همزمان با ویروس های ضد سرطان و شیمی درمانی بدون هیچگونه عوارضی کارایی داروی شیمی درمانی را بطور چشمگیری افزایش می دهد.

 

Zou H, Mou XZ, Zhu B. Combining of Oncolytic Virotherapy and Other Immunotherapeutic Approaches in Cancer: A Powerful Functionalization Tactic. Glob Chall. 2022 Oct 20;7(1):2200094. doi: 10.1002/gch2.202200094. PMID: 36618103; PMCID: PMC9818137.

بطور  کلی ویروس درمانی به نوعی یک ایمنی درمانی می باشد. ویروس پس از ورود اختصاصی به سلول های سرطانی باعث لیز شدن تومورها شده و سبب فراخوانی سلول های ایمنی به سمت سلول های سرطانی می شود.

در چندین مطالعه اخیر نشان داده شده استفاده همزمان از ویروس های ضد سرطان و سایر روش های ایمنی درمانی و سلول درمانی می تواند کارایی درمان را بطور چشمگیری افزایش دهد بدون آنکه عوارضی برای بیمار داشته باشد.

Zou H, Mou XZ, Zhu B. Combining of Oncolytic Virotherapy and Other Immunotherapeutic Approaches in Cancer: A Powerful Functionalization Tactic. Glob Chall. 2022 Oct 20;7(1):2200094. doi: 10.1002/gch2.202200094. PMID: 36618103; PMCID: PMC9818137.
 

بله، در یکی از موفق ترین ویروس های ضد سرطان یک ویروس چینی است که از ویروس آدنو درست شده است بعد از گذراندن مراحل 1 تا 3 بالینی و اثبات بی خطری و اثرگذاری برروی سلولهای سرطانی وارد مرحله چهارم بررسی در درمان تومورهای کبد پیشرفته گردید. NCT01503177

 

Zhu L, Lei Y, Huang J, An Y, Ren Y, Chen L, Zhao H, Zheng C. Recent advances in oncolytic virus therapy for hepatocellular carcinoma. Front Oncol. 2023 Apr 26;13:1172292.

در درمان سرطان آسیت معمولا ویروس ضد سرطان با دوز بالا بصورت داخل صفاقی تلقیح می شود. ویروس در ناحیه صفاق با ورود به سلول های سرطانی باعث لایز آنها شده و سیستم ایمنی را به سمت سلولهای سرطانی  تحریک می کند.

Yalei Zhang, Ling Qian, Kun Chen, Sijia Gu, Jia Wang, Zhiqiang Meng, Ye Li, Peng Wang, Intraperitoneal oncolytic virotherapy for patients with malignant ascites: Characterization of clinical efficacy and antitumor immune response, Molecular Therapy – Oncolytics, Volume 25,2022,Pages 31-42,

بله، در مطالعه ای در چین 40 بیمار سرطانی که درگیر انواع مختلف سرطان بودند و بخش صفاق آنها نیز درگیر شده و باعث آسیت بدخیم شده بودند، آسیت بیماران توسط تلقیح داخل صفاق ویروس تا حدود زیادی کنترل گردید.

Yalei Zhang, Ling Qian, Kun Chen, Sijia Gu, Jia Wang, Zhiqiang Meng, Ye Li, Peng Wang, Intraperitoneal oncolytic virotherapy for patients with malignant ascites: Characterization of clinical efficacy and antitumor immune response, Molecular Therapy – Oncolytics, Volume 25,2022,Pages 31-42,

همانطور که در مستد ذیل مشاهده می شود. بیمار دارای گلیوبلاستومای  گرید 3 توسط ویروس های ضد سرطان درمان شده است.

تومور مغزی در بیمار پس از مرحله اول جراحی و شیمی درمانی پس از 3 سال دچار برگشت شد و از آنجاکه  در جراجی دوم امکان فلج شدن بیمار وجود داشت درمان بوسیله ویروس ضد سرطان توسط بیمار انتخاب گردید.

برای اطلاع از آخرین  اخبار درمان سرطان بوسیله ویروس های ضد سرطان از طریق لینک زیر به بخش اخبار مراجعه نمایید.

اخبار درمان سرطان

برای اطلاع از آخرین مستندات درمان سرطان بوسیله ویروس های ضد سرطان از طریق لینک زیر به بخش مقالات مراجعه نمایید.

مقالات درمان سرطان