پزشکان

تا کنون صدها مطالعه در خصوص درمان سرطان در کشورهاى پیشرفته جهان انجام شده است.

درمان سرطان بوسیله ویروس هاى هوشمند ضد سرطان توسط ۳ مدل مختلف ویروسی در آمریکا و اروپا و چین مجوز استفاده‌ در انسان‌ را دریافت نموده است.

ویروس هاى ضد سرطان در چندین سرطان لاعلاج مانند سرطان خون، تومور مغزى، سرطان مثانه، سرطان تخمدان و …اثرگذاری مناسبی داشته است.