مروری بر درمان های سرطان ریه بوسيله ویروس ضد سرطان

تومورهای ریه یکی از تهاجمی‌ترین تهدیداتی هستند که انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. رویکردهای درمانی کنونی بقای بیماران را بهبود بخشیده است. با این حال، تلاش های بیشتری برای افزایش اثربخشی و محافظت در برابر عود تومور و متاستاز مورد نیاز است. ایمونوتراپی جایگزینی برای درمان های قبلی است که بر تحریک سیستم ایمنی بدن بیمار برای از بین بردن سلول های تومور تمرکز دارد. ویروس‌ها را می‌توان به عنوان بخشی از رویکرد درمانی ایمنی به‌عنوان عواملی استفاده کرد که می‌توانند سلول‌های تومور را به طور انتخابی آلوده کنند و پاسخ ایمنی را علیه عفونت و سلول‌های تومور ایجاد کنند. برخی از ویروس‌ها برای آلوده کردن و تخریب سلول‌های سرطانی، فعال کردن پاسخ ایمنی، افزایش دسترسی، تقویت سمیت سلولی در برابر سلول‌های تومور، و بهبود حافظه بلندمدت که می‌تواند از عود تومور جلوگیری کند، انتخاب شده‌اند. سپس می توان از ویروس درمانی انکولیتیک به عنوان یک استراتژی برای هدف قرار دادن تخریب سلول های تبدیل شده در محل تومور و عمل در مکان های دور از محل تومور هدف اولیه استفاده کرد. برخی از چالش‌های کنونی در درمان سرطان ریه را می‌توان با استفاده از درمان‌های سنتی همراه با آن برطرف کردویروس درمانی انکولیتیک تعیین بهترین ترکیب، از جمله انتخاب تنظیمات مناسب، در خط مقدم درمان سرطان ریه خواهد بود.

 

Oncolytic virotherapy in lung cancer

مقاله مروری درمان سرطان ریه پیشرفته با ویروس ضد سرطان

سرطان ریه به دلیل مقاومت در برابر درمان، از میزان مرگ و میر بالایی در سراسر جهان برخوردار است. بنابراین گزینه های درمانی جدیدی برای بهبود نتایج درمان سرطان ریه مورد نیاز است. این مطالعه با هدف ارزیابی اثربخشی ویروس های انکولیتیک (OVs) به عنوان یک نوع جدید درمان سرطان انجام شد. در این مطالعه، 158 مقاله از PubMed و Scopus از سال 1994 تا 2022 در مورد اثربخشی OVs در درمان سرطان ریه بررسی شد. خواص انکولیتیک هشت دسته از OVs و تعامل آنها با گزینه های درمانی مورد بررسی قرار گرفت. OV ها را می توان به عنوان یک گزینه ایمونوتراپی امیدوارکننده به کار برد، زیرا به طور انتخابی در انواع مختلف سلول های سرطانی تکثیر می شوند، باعث لیز سلول های تومور می شوند و پاسخ های ایمنی کارآمد را تحریک می کنند.

برای مطالعه کامل این مقاله به لینک ذیل مراجعه نمایید.

Oncolytic viruses in lung cancer treatment: a review article

 

مقاله بررسی درمان سرطان ریه‌ توسط ویروس ضد سرطان

 استراتژی استفاده از مزیت ویروس برای غلبه بر سلول های سرطانی، ویروس درمانی Oncolytic نامیده می شود. هنگامی که ایمونوتراپی که توسط مهارکننده‌های ایمون بازرسی ارائه می‌شود، پیشرفت‌های قابل‌توجهی در عملکرد بالینی سرطان ریه ایجاد کرد، القای ایمنی ضد توموری از سلول‌های ایمنی به تدریج به یک استراتژی سریع در حال توسعه و امیدوارکننده برای درمان سرطان تبدیل می‌شود. ویروس درمانی انکولیتیک مبتنی بر مکانیسم های مشابهی است که به طور انتخابی سلول های تومور را می کشد و ایمنی ضد تومور سیستمیک را القا می کند، اما هنوز تا تبدیل شدن به یک درمان استاندارد برای سرطان ریه راه زیادی در پیش دارد. این مقاله مروری جامع استراتژی استفاده از مزیت ویروس برای غلبه بر سلول های سرطانی، ویروس درمانی Oncolytic نامیده می شود. هنگامی که ایمونوتراپی که توسط مهارکننده‌های ایمون بازرسی ارائه می‌شود، پیشرفت‌های قابل‌توجهی در عملکرد بالینی سرطان ریه ایجاد کرد، القای ایمنی ضد توموری از سلول‌های ایمنی به تدریج به یک استراتژی سریع در حال توسعه و امیدوارکننده برای درمان سرطان تبدیل می‌شود. ویروس درمانی انکولیتیک مبتنی بر مکانیسم های مشابهی است که به طور انتخابی سلول های تومور را می کشد و ایمنی ضد تومور سیستمیک را القا می کند، اما هنوز تا تبدیل شدن به یک درمان استاندارد برای سرطان ریه راه زیادی در پیش دارد. این مقاله مروری جامع از آخرین پیشرفت‌های ویروس درمانی انکولیتیک برای سرطان ریه، از جمله مکانیسم خاص درمان ویروس انکولیتیک و انواع اصلی ویروس‌های انکولیتیک، و ترکیبی از ویروس درمانی انکولیتیک و درمان‌های استاندارد موجود را ارائه می‌کند. هدف آن ارائه بینش و ایده های جدید در مورد ویروس درمانی انکولیتیک برای سرطان ریه است. از آخرین پیشرفت‌های ویروس درمانی انکولیتیک برای سرطان ریه، از جمله مکانیسم خاص درمان ویروس انکولیتیک و انواع اصلی ویروس‌های انکولیتیک، و ترکیبی از ویروس درمانی انکولیتیک و درمان‌های استاندارد موجود را ارائه می‌کند. هدف آن ارائه بینش و ایده های جدید در مورد ویروس درمانی انکولیتیک برای سرطان ریه است.

متن کامل مقاله را در لینک ذیل دریافت نمایید.

Lung cancer and oncolytic virotherapy، enemy’s enemy

 

16 October 2023

Oncolytic viral therapy as promising immunotherapy against glioma

Abstract

Glioma is a common primary central nervous system malignant tumor in clinical, traditional methods such as surgery and chemoradiotherapy are not effective in treatment. Therefore, more effective treatments need to be found. Oncolytic viruses (OVs) are a new type of immunotherapy that selectively infects and kills tumor cells instead of normal cells. OVs can mediate antitumor immune responses through a variety of mechanisms, and have the ability to activate antitumor immune responses, transform the tumor microenvironment from “cold” to “hot,” and enhance the efficacy of immune checkpoint inhibitors. Recently, a large number of preclinical and clinical studies have shown that OVs show great prospects in the treatment of gliomas. In this review, we summarize the current status of glioma therapies with a focus on OVs. First, this article introduces the current status of treatment of glioma and their respective shortcomings. Then, the important progress of OVs of in clinical trials of glioma is summarized. Finally, the urgent challenges of oncolytic virus treatment for glioma are sorted out, and related solutions are proposed. This review will help to further promote the use of OVs in the treatment of glioma.

مرور بر ويروس درمانی گلیوبلاستوما

Med. Sci. 202412(1), 1;

Novel Therapies in Glioblastoma Treatment: Review of Glioblastoma; Current Treatment Options; and Novel Oncolytic Viral Therapies

 

Abstract

One of the most prevalent primary malignant brain tumors is glioblastoma (GB). About 6 incidents per 100,000 people are reported annually. Most frequently, these tumors are linked to a poor prognosis and poor quality of life. There has been little advancement in the treatment of GB. In recent years, some innovative medicines have been tested for the treatment of newly diagnosed cases of GB and recurrent cases of GB. Surgery, radiotherapy, and alkylating chemotherapy are all common treatments for GB. A few of the potential alternatives include immunotherapy, tumor-treating fields (TTFs), and medications that target specific cellular receptors. To provide new multimodal therapies that focus on the molecular pathways implicated in tumor initiation and progression in GB, novel medications, delivery technologies, and immunotherapy approaches are being researched. Of these, oncolytic viruses (OVs) are among the most recent. Coupling OVs with certain modern treatment approaches may have significant benefits for GB patients. Here, we discuss several OVs and how they work in conjunction with other therapies, as well as virotherapy for GB. The study was based on the PRISMA guidelines. Systematic retrieval of information was performed on PubMed. A total of 307 articles were found in a search on oncolytic viral therapies for glioblastoma. Out of these 83 articles were meta-analyses, randomized controlled trials, reviews, and systematic reviews. A total of 42 articles were from the years 2018 to 2023. Appropriate studies were isolated, and important information from each of them was understood and entered into a database from which the information was used in this article. One of the most prevalent malignant brain tumors is still GB. Significant promise and opportunity exist for oncolytic viruses in the treatment of GB and in boosting immune response. Making the most of OVs in the treatment of GB requires careful consideration and evaluation of a number of its application factors.

پیشرفت های بالینی درمان گلیومای بدخیم بوسيله ویروس ضد سرطان

  • Volume 14, article number 183, (2023)

Clinical advances in oncolytic virus therapy for malignant glioma: a systematic review

Abstract

In the past decade, there has been little progress in the treatment of malignant glioma. Recently, oncolytic virus has made great progress in glioma treatment, and a number of clinical trials have shown their potential of prolonging the survival time of glioma patients. Our objective is to evaluate effectiveness and safety of oncolytic virus (OV) in malignant glioma treatment

کارآزمایی بالینی فاز ۱/۲ گلیوبلاستوما توسط ویروس ضد سرطان

Nature Medicine volume 29pages1 70–1378 (2023)

 

Oncolytic DNX-2401 virotherapy plus pembrolizumab in recurrent glioblastoma: a phase 1/2 trial

Abstract

Immune-mediated anti-tumoral responses, elicited by oncolytic viruses and augmented with checkpoint inhibition, may be an effective treatment approach for glioblastoma. Here in this multicenter phase 1/2 study we evaluated the combination of intratumoral delivery of oncolytic virus DNX-2401 followed by intravenous anti-PD-1 antibody pembrolizumab in recurrent glioblastoma, first in a dose-escalation and then in a dose-expansion phase, in 49 patients. The primary endpoints were overall safety and objective response rate. The primary safety endpoint was met, whereas the primary efficacy endpoint was not met. There were no dose-limiting toxicities, and full dose combined treatment was well tolerated. The objective response rate was 10.4% (90% confidence interval (CI) 4.2–20.7%), which was not statistically greater than the prespecified control rate of 5%. The secondary endpoint of overall survival at 12 months was 52.7% (95% CI 40.1–69.2%), which was statistically greater than the prespecified control rate of 20%. Median overall survival was 12.5 months (10.7–13.5 months). Objective responses led to longer survival (hazard ratio 0.20, 95% CI 0.05–0.87). A total of 56.2% (95% CI 41.1–70.5%) of patients had a clinical benefit defined as stable disease or better. Three patients completed treatment with durable responses and remain alive at 45, 48 and 60 months. Exploratory mutational, gene-expression and immunophenotypic analyses revealed that the balance between immune cell infiltration and expression of checkpoint inhibitors may potentially inform on response to treatment and mechanisms of resistance. Overall, the combination of intratumoral DNX-2401 followed by pembrolizumab was safe with notable survival benefit in select patients (ClinicalTrials.gov registration: NCT02798406).

همزمانی درمان با ویروس ضد سرطان و سایر روش های درمانی گلیوبلاستوما

Int. J. Mol. Sci. 202425(4), 2042;

Combination of Oncolytic Virotherapy with Different Antitumor Approaches against Glioblastoma

Abstract

Glioblastoma is one of the most malignant and aggressive tumors of the central nervous system. Despite the standard therapy consisting of maximal surgical resection and chemo- and radiotherapy, the median survival of patients with this diagnosis is about 15 months. Oncolytic virus therapy is one of the promising areas for the treatment of malignant neoplasms. In this review, we have focused on emphasizing recent achievements in virotherapy, both as a monotherapy and in combination with other therapeutic schemes to improve survival rate and quality of life among patients with glioblastoma

کارآزمایی بالینی ويروس ضد سرطان برای‌ نجات از گلیوبلاستوما

  • Published: 

Clinical trial links oncolytic immunoactivation to survival in glioblastoma

Abstract

Immunotherapy failures can result from the highly suppressive tumour microenvironment that characterizes aggressive forms of cancer such as recurrent glioblastoma (rGBM)1,2. Here we report the results of a first-in-human phase I trial in 41 patients with rGBM who were injected with CAN-3110—an oncolytic herpes virus (oHSV)3. In contrast to other clinical oHSVs, CAN-3110 retains the viral neurovirulence ICP34.5 gene transcribed by a nestin promoter; nestin is overexpressed in GBM and other invasive tumours, but not in the adult brain or healthy differentiated tissue4. These modifications confer CAN-3110 with preferential tumour replication. No dose-limiting toxicities were encountered. Positive HSV1 serology was significantly associated with both improved survival and clearance of CAN-3110 from injected tumours. Survival after treatment, particularly in individuals seropositive for HSV1, was significantly associated with (1) changes in tumour/PBMC T cell counts and clonal diversity, (2) peripheral expansion/contraction of specific T cell clonotypes; and (3) tumour transcriptomic signatures of immune activation. These results provide human validation that intralesional oHSV treatment enhances anticancer immune responses even in immunosuppressive tumour microenvironments, particularly in individuals with cognate serology to the injected virus. This provides a biological rationale for use of this oncolytic modality in cancers that are otherwise unresponsive to immunotherapy (ClinicalTrials.gov: NCT03152318).

آخرین پیشرفت های درمان تومور مغز

 2023 Feb; 15(2): 547.

Recent Developments in Glioblastoma Therapy: Oncolytic Viruses and Emerging Future Strategies

Abstract

Glioblastoma is the most aggressive form of malignant brain tumor. Standard treatment protocols and traditional immunotherapy are poorly effective as they do not significantly increase the long-term survival of glioblastoma patients. Oncolytic viruses (OVs) may be an effective alternative approach. Combining OVs with some modern treatment options may also provide significant benefits for glioblastoma patients. Here we review virotherapy for glioblastomas and describe several OVs and their combination with other therapies. The personalized use of OVs and their combination with other treatment options would become a significant area of research aiming to develop the most effective treatment regimens for glioblastomas