کشور ولز در دو سال آینده 3.5 میلیون دلار در حوزه فاژ درمانی سرمایه گذاری خواهد کرد

کشور ولز در دو سال آینده 3.5 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد تا فوراً به گلوگاه تولید جهانی در ارائه فاژ درمانی رسیدگی کند.

سرمایه گذاری دولت ولز دسترسی فاژ درمانی را برای بیماران مبتلا به عفونت های باکتریایی جدی مانند مقاومت ضد میکروبی، سپسیس و عفونت های پروتز افزایش می دهد.

وزیر بهداشت ولز گفت که این سرمایه گذاری به ایجاد نوآوری در توسعه درمان های فاژ کمک می کند.

#فاژدرمانى #phagetherapy #واکسوژن #vaxogen