ویروس های انکولیتیک، یک ابزار جدید برای کاهش بیماری پیوند علیه میزبان

چکیده

 با وجود پیشرفت های اخیر در زمینه پیوند سلول های بنیادی خون ساز, بروز بیماری پیوند علیه میزبان (GVHD) همچنان به عنوان یکی از پرچالش ترین عوارض پس از پیوند مطرح می باشد که با مرگ و میر قابل توجهی همراه است. راهکارهای مختلفی نظیر شیمی درمانی, تخلیه لنفوسیت های T, آنتی بادی های مونوکلونال, کورتیکواستروییدها و سایر داروهای سرکوبگر ایمنی به منظور کاهش بروز بیماری پیوند علیه میزبان استفاده می شوند که عموما موجب افزایش احتمال عود سرطان و بروز عفونت های مختلف در بیماران می شوند. مطالعات اخیر, ویروس درمانی با ویروس های انکولیتیک را به عنوان راهکاری امیدبخش در زمینه جلوگیری از بروز بیماری پیوند علیه میزبان و تقویت اثرات واکنش پیوند علیه تومور معرفی کرده اند. ویروس های انکولیتیک ویروس های غیر بیماری زایی هستند که قادر به لیز انتخابی سلول های سرطانی می باشند. این دسته از ویروس ها قادر به تفکیک اختصاصی میان لنفوسیت های T آلوژن و سلول های بنیادی خون ساز بوده و سبب ایجاد اختلال در عملکرد سلول های T آلوژن می شوند. در این مقاله مروری, مکانیسم های ویروس درمانی با ویروس های انکولیتیک در کاهش بروز بیماری پیوند علیه میزبان شرح داده شده است.