نیاز بیماران پاسخ ندهیم، ارز زیادی از کشور خارج خواهد شد.

دکتر محمد واعظی فوق‌تخصص انکولوژی و رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران:
اگر در زمینه تامین درمان‌های جدید کار نکنیم و به نیاز بیماران پاسخ ندهیم، ارز زیادی از کشور خارج خواهد شد.

شاهد بودم که یکی از بیماران سرطانی حدود، ۷۰۰ هزار یورو برای خرید سلول درمانی از آلمان هزینه کرد.

Vaxogen.ir