موفقیت در کنترل تومورهای مغزی توسط ویروس های ضد سرطان

 

همانطور در تصویر بالا مشخص شده است در یک مطالعه مشترک توسط متخصصان آلمان و اتریش با استفاده از ویروس های بهینه شده ضد سرطان، گلیوبلاستومای مولتی فرم مغزی در 4 بیمار بطور قابل توجهی کنترل گردید.تصاویر MRI مغزی بیماران بخوبی روند درمان تومورهای مغزی را نشان می دهد.