عفونت مفاصل

 

جلوگیری از عفونت در جراحی تعویض مفصل زانو | وب سایت دکتر مهران ...

عفونت بعد از عمل تعویض مفصل زانو از شایع ترین و نامطلوب ترین عوارض و مشکلات بعد از جراحی تعویض مفصل است که در صورت عدم درمان به موقع بسیاری از بخش های بدن را درگیر می کند

عفونت بعد از جراحی تعویض مفصل زانو می تواند بسیار خطرناک باشد؛ زیرا میکروب های عفونت زا قادرند به راحتی بافت های سالم را از بین ببرند و همچنین از راه جریان خون در تمام بدن انتشار یابند.

عفونت ممکن است در زمان های متفاوت بروز کند؛ در زمانی که بیمار بعد از جراحی هنوز از بیمارستان مرخص نشده بروز یابد و یا ممکن است بعد از مرخص شدن از بیمارستان و رفتن به منزل پایدار گردد.

فعالیت باکتری ها از اصلی ترین علت عفونت مفصل مصنوعی زانو است. این باکتری ها می توانند در حین و بعد از جراحی خود را به محل برسانند. روی بدن هر فردی به صورت طبیعی باکتری هایی زندگی می کنند. این باکتری ها برای بدن هیچ ضرری ندارد اما در صورتی که در حین جراحی از راه شکاف یا زخم به محل عمل وارد شوند باعث عفونی شدن مفصل می شوند.

تحقیقات متعددی در جهان در خصوص درمان عفونت های زانو بوسیله فاژهای اختصاصی انجام شده است.