فاژ درمانی عفونت مجاری ادراری

عفونت دسـتگاه ادراری (Infection Tract Urinary) یکی از شایعترین عفونت‌های باکتریایی می باشد کـه بـه عنوان دومین عامل عفونت دربدن انسان شناخته مـی شـود، که پزشکان به طور معمـول بـا آن مواجـه مـی‌شـوند و عـدم تشخیص و درمان به موقع آن می تواند عوارض شـدیدی هــم چــون اخــتلالات دســتگاه ادراری، فــشار خــون، اخــتلالات کلیـوی، اورمی و در زنـان حامله زایمــان زودرس و حتی ســقط جنــین را موجــب شــود. میــزان عفونـت ادراری در کـشورهای در حـال توسـعه حـداقل 250 میلیـون نفـردر سـال تخمـین زده شـده اسـت.

عفونت مجاری ادراری

UTIs بــه جــایگزینی و رشــد عامــل بیمــاریزا ماننــد باکتریهای پاتوژن درکلیه، مثانه و مجاری ادراری گفته می شود، که یکی از شایعترین عفونتها در بـین بیمـاران بستری در بیمارستان و مراجعـه کننـده بـه آزمایـشگاه‌هـا می باشد. عامل این عفونت در اغلب موارد باکتریهـا بـه خصوص باکتریهای گرم منفی مانند اشرشیا کلی اسـت که در تمـام گـروه هـای سـنی و در هـر دو جـنس دیـده می شود، احتمال ابتلا به آن در میان خانم هـای جـوان بیشتر است. بطوریکه 21 تا 31 درصد زنان به طور مکرر به این عفونت مبتلا می شوند.در میان مردان میان سال نیز انسداد مثانه که بیشتر در اثر بیماری های پروستاتیک ایجاد میشود میتواند عامل ابتلای آنها به UTI به شمار رود.اگرچه چندین میکروارگانیسم از جمله ویروس ها، قارچ ها و باکتری ها می توانند سبب ایجاد عفونت

ادراری شوند ولی باکتری ها شایع ترین عوامل می باشند.

عفونت مجاری ادراری

میکرو ارگانیزم های مختلف قادر هستند از راه مجاری ادراری وارد مثانه شده و با طیمسیری به سمت کلیه ها حرکت کنند.چنانچه قسمت های تحتانی مجاری ادراری مانند پیش آب راه و مثانه درگیر شوند عفونت را التهاب مثانه گویند و بیمار از سوزش و درد هنگام خروج ادرار رنج می برد. اگر قسمت های فوقانی مجرای ادراری درگیر شود ،عفونت را التهاب کلیه می نامند و بیمار علائمی چون درد پهلو، تهوع، استفراغ، تب و لرز شدید رنج می برد.

عفونت مجاری ادراری

پاتوژن های ادراری اغلب از مسیر بالارونده ایجاد بیماری می نمایند زمانی که فقط نواحی نواحی تحتانی مجرای ادراری درگیر عفونت شود ،علائم سیستیت به همراه سوزش ادراری ممکن است ظاهر شود، اما گاهی عفونت بدون علامتبه مدت طولانی ایجاد میشود. باکتری های مهاجم ممکن است از میزنای نیز گذشته و وارد کلیه شوند و یا تکثیر درلنگنچه کلیوی و بافت پارانشیم آن ایجاد پیلونفریت نماید. پیلو نفریت و درگیری نواحی فوقانی مجرای ادراری در موارد شدید تر به همراه علائمی نظیر تب و بی قراری بروز می کند. در اغلب بیماران پیلونفریت منجر به ایجاد عارضه در کلیه نمیشود اما در برخی از بیماران مستعد می تواند ایجاد اسکار در نواحی پارانشیمال به همراه نقص در فعالیت کلیوی گردد.

شزز

پاتوژن های ادراری اغلب از مسیر بالارونده ایجاد بیماری می نمایند زمانی که فقط نواحی نواحی تحتانی مجرای ادراری درگیر عفونت شود ،علائم سیستیت به همراه سوزش ادراری ممکن است ظاهر شود، اما گاهی عفونت بدون علامتبه مدت طولانی ایجاد میشود. باکتری های مهاجم ممکن است از میزنای نیز گذشته و وارد کلیه شوند و یا تکثیر درلنگنچه کلیوی و بافت پارانشیم آن ایجاد پیلونفریت نماید. پیلو نفریت و درگیری نواحی فوقانی مجرای ادراری در موارد شدید تر به همراه علائمی نظیر تب و بی قراری بروز می کند. در اغلب بیماران پیلونفریت منجر به ایجاد عارضه در کلیه نمیشود اما در برخی از بیماران مستعد می تواند ایجاد اسکار در نواحی پارانشیمال به همراه نقص در فعالیت کلیوی گردد.

علت اصلی عفونت مزمن، تشکیل کلونی از گونه‌های متعدد میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا و غیر بیماری‌زا به نام «بیوفیلم» است. این مخلوط پیچیده میکروب‌ها (بیوفیلم‌ها) معمولاً در برابر اثرات آنتی‌بیوتیک‌ها مقاومت می‌کنند.

باکتریوفاژها به ویژه برای درمان عفونت های ادراری موثر هستند. ترکیبی از فاژها به نام “کوکتل فاژ” اصلی ترین داروی مورد استفاده در طول درمان است. کوکتل های فاژ به روشی مشابه کوکتل های آنتی بیوتیک/دارو کار می کنند که توسط متخصص بیماری های عفونی برای درمان عفونت مقاوم استفاده می شود: در این موارد، بیش از یک دارو برای کنترل یا از بین بردن عفونت استفاده می شود. در تئوری، آن دسته از باکتری هایی که به یکی از داروها حساس نیستند، به دیگری حساس هستند. کوکتل های فاژ معمولاً حاوی حداقل سه فاژ و معمولاً تعداد بیشتری از فاژها هستند که برای یک گونه باکتری خاص مؤثر هستند. بر خلاف آنتی بیوتیک ها، باکتریوفاژها قادر به تجزیه بیوفیلم ها هستند. کوکتل‌های فاژ در از بین بردن سویه‌های مقاوم بسیار کارآمد هستند و با توجه به غلظت کافی، کوکتل فاژ حتی با سرعتی سریع‌تر از آن‌که باکتری‌ها می‌توانند ویژگی‌های مقاومتی را از سایر باکتری‌های درگیر یا از محیط مرتبط با عفونت کسب کنند، اثربخشی خود را انجام می‌دهد.
درمان فاژ تراپی همیشه باید با گرفتن نمونه ادرار شروع شود. این برای شناسایی باکتری هایی که باعث عفونت می شوند لازم است. این نمونه باید چندین روز قبل از مراجعه برای درمان ارسال شود. آزمایشگاه سویه های جدا شده را رشد می دهد و آزمایش می کند تا مطمئن شود که عفونت به کوکتل باکتریوفاژ حساس است. اگر به اندازه کافی حساس نباشد، باید یک کوکتل فاژ سفارشی برای بیمار تهیه شود. همچنین مطلوب است که بیمار گزارش پزشکی ارائه دهد. اگر هیچ عفونتی در نمونه نشان داده نشد، بیمار باید برای دستورالعمل های بیشتر با کارکنان مرکز تماس بگیرد.
 
به طور کلی، عفونت مزمن ادراری برای تکمیل حداقل به دو هفته مراقبت سرپایی نیاز دارد. در برخی موارد، با پاک شدن بیوفیلم ها و حذف پاتوژن های غالب، سایر باکتری های بیماری زا که در ابتدا در کشت های آزمایشگاهی ظاهر نشدند، ممکن است در نمونه ادرار حضور داشته باشند. کلینیک مجدداً فاژها را با این سویه ها آزمایش و مطابقت خواهد داد. بسته به فرد ممکن است لازم باشد این فرآیند چندین بار تکرار شود، تا زمانی که عفونت به طور کامل از بین برود. بنابراین، بیمار باید برای دریافت بهترین نتایج درمانی، آماده ماندن در کل دوره درمان باشد.
با ما تماس بگیرید.
021-88170179
0990890956
info@vaxogen.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *