شیمی درمانی نرخ بقای بیماران مبتلا به تومورهای بسیار پیشرفته در نزدیکی پایان عمر را بهبود نمی‌بخشند.

بر اساس یافته‌های منتشر شده در مجله jama oncology درمان هایی مانند شیمی درمانی نرخ بقای بیماران مبتلا به تومورهای بسیار پیشرفته در نزدیکی پایان عمر را بهبود نمی‌بخشند.


محققان سوابق بیش از ۷۸۰۰۰ بیمار سرطانی بزرگسال را که در ۲۸۰ کلینیک سرطان ایالات متحده بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ تحت درمان قرار گرفتند، تجزیه و تحلیل کردند.
این تیم به طور خاص بیماران را در مراحل پایانی شش سرطان شایع سینه، روده بزرگ، ریه، پانکراس، کلیه و مثانه مورد بررسی قرار دادند.
به گفته محققان، نتایج هیچ مزیت آماری قابل توجهی برای بقای بیماران تحت درمان با درمان‌های سیستمیک در مقایسه با افرادی که چنین درمان‌هایی را دریافت نکرده بودند، نشان نداد.
به گفته محققان، حدود ۱۷ درصد از بیماران نزدیک به مرگ، درمان‌هایی را دریافت می‌کنند که اکنون به نظر می‌رسد بی فایده است.
Vaxogen.ir