سوال بیماران

سعی می نمایی به تمامی سوال های شما در خصوص درمان عفونت های مقاوم با آنتی بیوتیک پاسخ دهیم.

ویروس هایی که برای درمان استفاده می شود از قبل کاملا بررسی شده اند و مانند واکسن کاملا بدون خطر و ایمن می باشند. طی آزمایش های متعدد بی خطر بودن درمان با ویرس های هوشند به اثبات رسیده است. در مطالعات گسترده ای که در کشورهای پیشرفته از ویروس های هوشمند جهت درمان بیماری ها استفاده شده است، هیچگونه بیماری مرتبط با درمان بوسیله ویروس گزارش نشده است.

 

دهها مطالعه در کشورهای پشرفته نشان داده که استفاده از فاژهای بصورت تنفسی می تواند عفونت موجود در ریه را درمان نماید.

بطور مثال در آمریکا، استرالیا، سوییس و … از این روش درمان در بیماران استفاده شده است.

از آنجاکه مکانیسم اثر فاژها با آنتی بیوتیک ها متفاوت است استفاده همزمان آنتی بیوتیک نه تنها تداخلی باهم ندارد بلکه استفاده همزمان از فاژ و آنتی بیوتیک سبب افزایش کارایی درمان می شود.

یکی از اهداف مهم فاژ درمانی عفونت های مجاری تنفسی است. 

فاژ درمانی در کنترل عفونت در بیماران دچار سیستیک فیبروزیز بسیار موثر بوده است. چندین مطالعه در جهان نشان داده است که استفاده از فاژها توانسته جان بیماران کودک مبتلا به بیماری FC را نجات دهد.

در بیماران دارای عفونت مثانه UTI فاژهای اختصاصی عفونت (مانند فاژ ضد ای کولای، کلبسیلا و …) داخل مثانه بیمار تلقیح می شود و پس از 1 تا 2 ساعت همراه ادرار بیمار خارج می شود.

حضور فاژ در مثانه بیمار سبب ورود به باکتری های  آلوده کننده مثانه شده و آنها را از بین می برد.

فاژها توسط دستگاه نئوبلایزر بصورت ذرات ریز در آمده و با تنفس این ذرات توسط بیماران فاژ وارد ریه شده و باکتری بیماریزا را حذف می کند.

در کلیه عفونت های مرحله اول درمان استفاده از آنتی بیوتیک است.

فاژ درمانی تنها در صورتی که درمان با آنتی بیوتیک موفق نباشد و عفونت برای ییمار تهدید کننده  باشد استفاده می شود.

از آنجاکه فاژ درمانی بطور اختصاصی تنها باکتری بیماریزا را از بین می برد مطالعات مختلف نشان داده عوراض فاژ درمانی کمتر از آنتی بیوتیک می باشد.

بله، در چندین مطالعه در کشورهای مختلف جهان با استفاده از فاژهای اختصاصی عفونت کودکان بالای 5 سال درمان شده است. در حال حاضر در مراکز درمانی کودکان کشورهای پیشرفته مانند استرالیا در صورتیکه آنتی بیوتیک ها پاسخگوی عفونت کودک نباشد و جان کودک تهدید شود پزشکان می توانند از  تکنولوژی فاژ درمانی استفاده نمایند

آمریکا، فرانسه، آلمان، بلژیک و بطور ویژه استرالیا و نیوزلند.

بله متاسفانه در اسرائیل انجام می شود.

واجد شرایط بودن بیمار برای استفاده فاژ درمانی توسط پزشک معالج ارزیابی می شود. اگر آنها معتقدند که بیمار عفونتی دارد که ممکن است با فاژ درمانی قابل درمان باشد، در این مورد با سایر پزشکان صحبت خواهند کرد. تاریخچه پزشکی بیمار، سایر گزینه های درمانی و مناسب بودن برای فاژ درمانی همگی در نظر گرفته می شوند.

پزشکان به بیمار اطلاع می دهند و از او می پرسند که آیا مایل به دریافت فاژ درمانی هستند یا خیر اما به دلیل اینکه بیمار معمولاً بسیار بیمار است، اولویت بالایی دارند.

بله، در چندین مطالعه در آمریکا نشان داده شده عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک بعد از پیوند ریه توسط فاژدرمانی درمان شده اند

همانطور که در شکل ذیل نشان داده شده بیشترین موارد درمان با باکتریوفاژها در آمریکا انجام شده است.

 

 

بررسی انجام شده در خصوص بیماران دچار عفونت مقاوم به آنتی بیوتیک  که فاژدرمانی شده اند نشان می  دهد. بیش از 96 درصد بیماران بعد از فاژدرمانی از عفونت بهبود پیدا می کنند.

نتایج فاژ درمانی براساس تحقیقات معتبر جهانی

تنها 2.6 درصد از افرادیکه درمان با فاژ را دریافت نموده اند دچار عوارض شده اند.  این عوارض بسیار کمتر از عوارض آنتی بیوتیک ها است.

 

 

اثرات مضر فاژدرمانی براساس تحقیقات معتبر جهانی