سرمایه گذاری دهها میلیون دلاری یک شرکت آمریکایی در موضوع فاژ درمانی

در تاریخ 13 ژوئن 2023 شرکت آمریکایی Adaptive Phage Therapeutics یک قرارداد 30 میلیون دلاری جهت توسعه فاژ درمانی منعقد نموده است.

 

https://aphage.com/adaptive-phage-therapeutics-closes-on-12-million-investment-in-30-million-series-b1-to-fight-antibiotic-resistant-infections/