سرطان پستان

سرطان سینه
سرطان سینه دومین سرطان رایج در دنیا است، این سرطان بیشتر در میان بانوان رایج است به طوری که آمارها نشان می­دهد از هر هشت زن در دنیا یک نفر به این بیماری مبتلا می شود. البته این آمارها درکشور ما تکان دهنده است و سالانه هفت هزار زن ایرانی به این نوع سرطان مبتلا می­شود. پس بهتر است این بیماری را بهتر بشناسیم و راه های پیشگیری و مقابله با آن را بدانیم.
سلول های بدن دائم در حال تکثیر و جانشینی هستند، اما گاهی تکثیر این سلول­ها از حد طبیعی فراتر می­رود و به شکل نامنظم و غیر قابل کنترل شروع به تکثیر می کنند که در نهایت باعث ایجاد توده های سرطانی می­شوند. اگر این توده ها در اطراف بافت سینه و یا گره های لنفاوی اطراف سینه، مانند زیر بغل و یا ناحیه ترقوه رشد کنند اصطلاحا سرطان سینه گفته می­شوند.

Oncolytic virus-based combination therapy in breast cancer

عنوان مقاله ای است که در  سال 2024 توسط محققان کانادایی در خصوص آخرین  یافته های درمان سرطان پستان بوسیله ویروس های ضد سرطان منتشر نموده اند.

در این مقاله می خوانید.

Fig. 1

مکانیسم دوگانه عمل ویروس انکولیتیک در درمان سرطان.

1) لیز مستقیم سلول های سرطانی : ویروس های انکولیتیک به طور انتخابی در سلول های سرطانی آلوده و تکثیر می شوند که منجر به تخریب نهایی سلول های آلوده می شود.

2) ویروس های ضد سرطان بوسیله  تحریک سیستم ایمنی سبب تخریب سلولهای توموری می شود.

 

همچنین  آخرین کارآزمایی بالینی درمان سرطان پستان بوسیله ویروس های ضد سرطان در این مقاله آمده است

Oncolytic virusCombinationRoute of injectionReferences
Vaccinia virusPembrolizumabIntratumoralNCT04725331
Cyclophosphamide AvelumabIntravenousNCT02630368
IpilimumabIntratumoralNCT02977156
Herpes simplex virus type 1PembrolizumabIntratumoralNCT03004183
Human adenovirusHER2-specific CAR T cellsIntratumoralNCT03740256
Valacyclovir Pembrolizumab radiation therapyIntratumoralNCT03004183
ReovirusMonoclonal antibody targeting PD-1IntravenousNCT04445844
AtezolizumabIntravenousNCT04102618
Avelumab
Paclitaxel
IntravenousNCT04215146

برای مطالعه متن کامل مقاله برروی  لینک ذیل کلیک نمایید.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304383524000284