سرطان ریه

 

سرطان یک بیماری پیش رونده است و ۷۰ درصد مرگ‌های ناشی از سرطان در کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد. پیش بینی می شود سرطان دومین عامل کشنده تا سال 2050 در جهان می باشد.

سرطان ریه یک بیماری شایع و مخرب می باشد که میلیون ها نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد. این سرطان عامل اصلی مرگ و میرهای مرتبط با سرطان است که تقریباً از هر پنج مرگ ناشی از سرطان در سراسر جهان یک مورد را شامل می شود.

نحوه مقابله با بيماري سرطان ريه يکي از چالش هاي امروز سرطان شناسان است. در حالي که درمان ممکن است در مراحل اوليه موثر واقع شود اما عمده بيماران (حدود % 77) تا زمان پيشروي سرطان و مراحل پیشرفته شناسايي نمي شوند.

مقاومت به داروهای رايج شيمي درماني به خصوص در نوع سرطان NSCLC يکي از معضلات درماني اين بيماري است و در حال حاضر استراتژي قابل قبولي در خط اول درماني به منظور جلوگيری از مقاومت به شيمي درماني مطرح نشده و هنوز ترکيب دارو ها و روش های جديد، کارآمدي چنداني در بهبود وضعيت و افزايش طول عمر بيماران ندارد.

نرخ بقای پایین در بیماران مبتلا به سرطان ریه همچنان یک چالش بزرگ در مدیریت بالینی سرطان ریه است و بر نیاز فوری به توسعه رویکردهای درمانی جدید تاکید میکند.

تا چند سال پیش، ویروس‌ها را تنها به عنوان عوامل بیماری‌زا میشناختند که با سرعت بالایی در سلول میزبان رشد و تکثیر مییابند. اما اکنون ویروس ها به یکی از امیدهای درمان سرطان تبدیل شده اند.

ویروسهای انکولایتیک (انکو به معنای سرطان، لایتیک به معنی کشتن) نمایانگر قابلیت جدید در درمان سرطان معروف به ویروس درمانی (ویروتراپی) می باشند- یک درمان که به دنبال تحت کنترل درآوردن خواص طبیعی(ذاتی) ویروسها، برای کمک به مبارزه علیه سرطان است.

 

گروه واکسوژن برنامه جامعی برای درمان سرطان ریه بوسیله ویروس های بی خطر ضد سرطان دارد و از  همه متخصصان حوزه بالینی بخصوص متخصصان گوارش و انکولوژی جهت همکاری علمی و عملی  دعوت می نماید.

 

تا کنون ده ها مطالعه بالینی در خصوص کمک به درمان سرطان ریه بوسیله ویروس های ضد سرطان در جهان انجام شده است که در ذیل بخ برخی از آنها اشاره شده است.

بررسی‌ بالینی درمان سرطان ریه در آمریکا NCT03029871

Oncolytic Adenovirus-Mediated Gene Therapy for Lung Cancer (NSCLC)

ClinicalTrials.gov ID NCT03029871
Sponsor Benjamin Movsas, M.D.
Information provided by Benjamin Movsas, M.D., Henry Ford Health System (Responsible Party)
Last Update Posted 2019-08-13

Study Overview

Brief Summary
The primary objective of this phase 1 trial is to determine the dose-dependent toxicity and maximum tolerated dose (MTD) of oncolytic adenovirus-mediated cytotoxic gene therapy in combination with SBRT in medically inoperable stage I/IIA (T1A – T2B) NSCLC. To accomplish this objective, 9 subjects will be enrolled in the study. We hypothesize that the combined treatment will demonstrate acceptable toxicity, and that it will be feasible to quantify adenovirus-mediated HSV-1 TK gene expression in the lung by PET. This phase 1 trial will lay the foundation for a follow-up phase 2 trial designed to examine efficacy.

Study Overview

Brief Summary
The primary objective of this phase 1 trial is to determine the dose-dependent toxicity and maximum tolerated dose (MTD) of oncolytic adenovirus-mediated cytotoxic gene therapy in combination with SBRT in medically inoperable stage I/IIA (T1A – T2B) NSCLC. To accomplish this objective, 9 subjects will be enrolled in the study. We hypothesize that the combined treatment will demonstrate acceptable toxicity, and that it will be feasible to quantify adenovirus-mediated HSV-1 TK gene expression in the lung by PET. This phase 1 trial will lay the foundation for a follow-up phase 2 trial designed to examine efficacy.

Oncolytic Adenovirus TILT-123 With Pembrolizumab as Treatment for Refractory Non-Small Cell Lung Cancer

ClinicalTrials.gov ID NCT06125197
Sponsor TILT Biotherapeutics Ltd.
Information provided by TILT Biotherapeutics Ltd. (Responsible Party)
Last Update Posted 2024-04-04
 

Study Overview

Brief Summary
This is an open label, Phase 1, dose escalation trial evaluating the safety of oncolytic adenovirus TILT-123 in combination with Pembrolizumab in patients with immune checkpoint inhibitor refractory non-small cell lung cancer.
Official Title
A Phase I Open-Label, Dose-escalation Trial of Tumor Necrosis Factor Alpha and Interleukin-2 Coding Oncolytic Adenovirus (TILT-123) in Combination With Pembrolizumab in Patients With Immune Checkpoint Inhibitor Refractory Non-Small Cell Lung Cancer

A Study of Oncolytic Virus Injection (RT-01) in Patients With Extensive-Stage Small Cell Lung Cancer

ClinicalTrials.gov ID NCT05205421
Sponsor First Affiliated Hospital Bengbu Medical College
Information provided by Wang Zishu, First Affiliated Hospital Bengbu Medical College (Responsible Party)
Last Update Posted 
 
2022-08-05
 

Study Overview

Brief Summary

This is a single-arm, open-label, clinical pharmacology study to evaluate safety and efficacy of oncolytic virus injection(RT-01) in Patients With Extensive-Stage Small Cell Lung Cancer.

The purpose of this study is to evaluate the safety and tolerability, antitumor activity, The immunoreactivity, The immunogenicity, pharmacokinetics and virus shedding of RT-01.