ویروسهای ضد سرطان (انکولایتیک) نمایانگر قابلیت جدید در درمان سرطان معروف به ویروس درمانی (ویروتراپی) می باشند. یک درمان که به دنبال تحت کنترل درآوردن خواص طبیعی(ذاتی) ویروسها، برای کمک به مبارزه علیه سرطان است. ویروسهای کشنده سرطان، ویروسهایی انسانی هستند که در سلولهای سرطانی تکثیر شده و آنها را آلوده می کنند و این سلولهای مضر را تخریب کرده و بر روی سلولهای طبیعی تأثیر نمی گذارند. ویروسهای انکولایتیک در پی نفوذ به داخل سلول میزبان و قرار گرفتن در آن، ویروسهای بیشتری را تکثیر کرده تا سرانجام سلول پاره میشود. اما بر خلاف سایر ویروسها، ویروسهای انکولایتیک تنها به دنبال تکثیر در سلولهای سرطانی هستند. ویروسهای انکولایتیک از مکانیزمهای عملکردی گوناگونی جهت کشتن سلولهای سرطانی استفاده می کنند مانند مرگ برنامه ریزی شده سلول، آنتی آنژیوژنسیس و مرگ سلول.

وقتی ویروس سلول توموری را آلوده می کند، با مکانیزم دفاع طبیعی سلول سازش پیدا کرده و ویروس زمان بیشتری را برای پیشرفت پیدا میکند. سپس ویروس شروع به تکثیر می نماید. ویروس به تکثیر ادامه می دهد تا سرانجام سلول توموری نتواند ویروس بیشتری را در خود جای دهد و غشاء سلول میزبان لیز(پاره) می شود. تکثیر ویروسهای انکولایتیک هم تخریب سلول توموری را آسان می کند و هم افزایش مقدار دوز دارو را در اطراف تومور فراهم می کند. سلول توموری تخریب شده و ویروسهای جدیدی که ایجاد می شوند به سلولهای سرطانی مجاور منتشر شده و سیکل ادامه می یابد. باید به خاطر داشته باشیم همه ویروسهای انکولایتیک فقط در سلولهای سرطانی تکثیر می یابند و بدون آسیب رساندن به بافتهای طبیعی از بین آنها عبور می کنند. از این رو، وقتی که همه سلولهای توموری ریشه کن شدند، ویروس انکولایتیک توانایی زیادی برای تکثیر ندارد و سیستم ایمنی بدن از آن پاک میکند.

برنامه جامعی برای درمان انواع سرطان ها بوسیله ویروس ها در آینده نزدیک داریم.

از کلیه محققان و متخصصان علاقه مند به درمان سرطان دعوت می شود تا با گروه واکسوژن در خصوص درمان سرطان ارتباط علمی و عملی داشته باشند.

با تماس بگیرید.

021-88170179

0990890956

info@vaxogen.ir

درمان سرطان مثانه
سرطان تخمدان
درمان سرطان پانکراس
درمان تومورهای مغز
درمان سرطان ریه

مقالات کاربردی کمک به درمان سرطان

این مقاله مروری در سال 1397 نوشته شده و توضیحات مقدماتی خوبی در خصوص درمان سرطان بوسیله ویروس های مختلف را ارائه نموده است.

این مقاله برای علاقه مندان به موضوع درمان سرطان بوسیله ویروس های ضد سرطان را براحتی و وضوح توضیح داده است. 

در این مقاله با رفراسن های معتبر توضیح داده است که:

درمان ویروسی با لیز سلولهای سرطانی روشی متکی بر توانایی ذاتی ویروسها جهت آلوده کردن، تکثیر در درون و نهایتاً لیز سلول میزبان است. استفاده از ویروسها جهت درمان سرطان به قبل از دهه 1950 بر میگردد و تا به امروز گستره ای از ویروسها در انسان و حیوانات مختلف شناخته شدهاند که کارایی آنها جهت پتانسیل ضد سرطانی و اختصاصیت شان به سرطان و همچنین ایمن بودن مورد آزمایش قرار گرفته است. از این ویروسها میتوان به آدنو ویروسها، ویروس هرپس
سیمپلکس، رسخک، رئو ویروس، لنتی ویروس، پاروویروس، ویروس استوماتیت وزیکوالر، ویروس اوریون، ویروس بیامری آبله، ویروس واکسینیا، پارا میکسو ویروسها اشاره کرد. این ویروسها جهت درمان سرطان هم به شکل دست نخورده و هم با دستکاریهای ژنتیکی استفاده شده ا ند.
در حال حارض چندین مورد ویروس انکولیتیک نظیر ویروس هرپس سیمپلکس، ویروس واکسینیا، رئوویروس وارد فاز  III آزمایش بالینی انسانی شدهاند. افزون بر این، در چین، آدنوویروس انکولتیک 101H  در درمان افراد مبتال به سرطان سر و گردن از سال 2005 تا به امروز اجازه استفاده یافته است.

برای مطالعه متن کامل مقاله برروی  لینک ذیل کلیک نمایید.

مقاله مروری لیز سلولهای سرطانی با روش ویروسهای درمانی انکولیتیک

برای اطلاعات بیشتر در خصوص چگونگی انجام کمک  به درمان سرطان بوسیله ویروس های ضد سرطان با گروه واکسوژن تماس بگیرید.

Vaxogen.ir

این مقاله در سال 1400 در خصوص استفاده از ویروس های در سرطان خون نوشته شده است.

با وجود پیشرفت های اخیر در زمینه پیوند سلول های بنیادی خون ساز, بروز بیماری پیوند علیه میزبان (GVHD) همچنان به عنوان یکی از پرچالش ترین عوارض پس از پیوند مطرح می باشد که با مرگ و میر قابل توجهی همراه است. راهکارهای مختلفی نظیر شیمی درمانی, تخلیه لنفوسیت های T, آنتی بادی های مونوکلونال, کورتیکواستروییدها و سایر داروهای سرکوبگر ایمنی به منظور کاهش بروز بیماری پیوند علیه میزبان استفاده می شوند که عموما موجب افزایش احتمال عود سرطان و بروز عفونت های مختلف در بیماران می شوند. مطالعات اخیر, ویروس درمانی با ویروس های انکولیتیک را به عنوان راهکاری امیدبخش در زمینه جلوگیری از بروز بیماری پیوند علیه میزبان و تقویت اثرات واکنش پیوند علیه تومور معرفی کرده اند. ویروس های انکولیتیک ویروس های غیر بیماری زایی هستند که قادر به لیز انتخابی سلول های سرطانی می باشند. این دسته از ویروس ها قادر به تفکیک اختصاصی میان لنفوسیت های T آلوژن و سلول های بنیادی خون ساز بوده و سبب ایجاد اختلال در عملکرد سلول های T آلوژن می شوند. در این مقاله مروری, مکانیسم های ویروس درمانی با ویروس های انکولیتیک در کاهش بروز بیماری پیوند علیه میزبان شرح داده شده است.

متن کامل این مقاله را می توانید در لینک های ذیل دریافت نمایید.

ویروس های انکولیتیک، یک ابزار جدید برای کاهش بیماری پیوند علیه میزبان لینک 1

ویروس های انکولیتیک، یک ابزار جدید برای کاهش بیماری پیوند علیه میزبان لینک 2

برای اطلاعات بیشتر در خصوص چگونگی انجام کمک  به درمان سرطان بوسیله ویروس های ضد سرطان با گروه واکسوژن تماس بگیرید.

Vaxogen.ir

این مقاله مروری درس سال 1401 در خصوص، کمک  به درمان سرطان ریه بوسیله ویروس های ضد سرطان منتشر شده است.

در این مقاله بخوبی توضیح داده شده  است که:

ویروسها موجوداتی در اندازه نانو بوده که با آلوده کردن سلولهای میزبان، اختیار سنتز پروتئین میزبان را به دست گرفته و ادامه حیات سلول میزبان را رهبری میکند. سلولهای میزبان مکانیسمهای دفاعی مختلفی را جهت مقابله و محدود کردن ویروس بهکار میگیرد اما در صورت غلبه ویروس بر مکانیسمهای مذکور، سلولهای میزبان دچار مرگ برنامهریزیشده و ویروسها جهت تکثیر بیشتر آزاد میشوند. گزارشهای مختلف نشان دادهاند که اغلب عفونتهای ویروسی بهطور خودبه خودی باعث پسرفت تومور میشوند که به این مشخصه ویروسها اصطالحاً “خاصیت انکولیتیک یا لیز کنندگی تومور” اطالق میگردد. اکثر ویروسهای انکولیتیک، ویروسهای طبیعی هستند که فقط وارد سلولهای سرطانی میشوند و در آنها همانندسازی میکنند و آنها را از بین میبرند.

 ویروسهای انکولیتیک یکی از استراتژیهای جدید درمان سرطان هستند و ویروسهای انکولیتیک مختلفی برای درمان موثر و ایمن سرطان توسعه یافته اند. ویروسهای انکولیتیک نه تنها مستقیما سلولهای سرطانی را لیز میکنند بلکه به طور غیرمستقیم نیز باعث تخریب رگهای خونی توموری و تقویت پاسخ ایمنی ضد تومور مخصوصی میشوند.

پتانسیل واقعی ویروسهای انکولیتیک تنها زمانی قابل درک است که در ترکیب با سایر رویکردهای درمانی مانند شیمی درمانی، درمان هدفمند و/یا پرتو درمانی مورد استفاده قرار گیرند. ترکیب ویروسهای انکولیتیک همراه با مولکولهای تحریککننده پاسخهای ضد تومور سیستم ایمنی عمدتاً به عنوان رویکردی برای تسهیل تکثیر ویروس و کشتن سلولهای توموری مقاوم به درمان مطرح میباشد.

اصل این مقاله را می توانید از لینک ذیل دریافت نمایید.

مقاله مروری فارسی: پتانسیل درمانی ویروس های انکولیتیک در درمان سرطان ریه

برای اطلاعات بیشتر در خصوص چگونگی انجام کمک  به درمان سرطان بوسیله ویروس های ضد سرطان با گروه واکسوژن تماس بگیرید.

Vaxogen.ir

این مقاله فارسی در سال 1400 در خصوص استفاده از ویروس های ضد سرطان در درمان سرطان خون به چاپ رسیده است.

يكي از راهكارهاي اميدواركننده درتكميل روش هاي درماني كنوني سرطان ویروس های ضد سرطان ها مي باشند، زيرا سرطان هاي مقاوم به درمان عموماً به ویروس های ضد سرطان حساس هستندكه علت آن مكانيسم عمل متفاوت ویروس های ضد سرطان نسبت به ساير درمان هاست.

به همين دليل، هم پوشاني سميت استفاده از ویروس های ضد سرطان با ساير درمان ها بسياركم بوده و ايمني استفاده از آن ها قابل قبول است.

علي رغم آن كه اين ويروس ها عمدتا پاتوژن بودند، اما اثر قابل توجه آنها بر كاهش رشد و عوارض تومور، دانشمندان را بر آن داشت تا از ويروس هاي با پاتوژنسيته كم تر در كنترل تومورها استفاده كنند. در مورد واكسن هاي ويروسي نيز مشاهده گرديد

كه واكسن ويروس پوليو زنده ضعيف شده نتايج اميدبخشي را در كنترل گليوبلاستوماي عودكننده از خود نشان مي دهد.

اصل این مقاله را از یکی از لینکهای زیر دریافت  نمایید.

مقاله مروی: ویروس های انکولیتیک یک راهکار امیدبخش برای جلوگیری از عود پس از پیوند اتولوگ سلول های بنیادی خونساز لینک 1

مقاله مروی: ویروس های انکولیتیک یک راهکار امیدبخش برای جلوگیری از عود پس از پیوند اتولوگ سلول های بنیادی خونساز لینک 2

برای اطلاعات بیشتر در خصوص چگونگی انجام کمک  به درمان سرطان بوسیله ویروس های ضد سرطان با گروه واکسوژن تماس بگیرید.

Vaxogen.ir